Činnost

Lesoochranářská skupina Brno

Usilujeme o přírodě blízké a co nejdivočejší lesy v okolí města Brna i jinde. Snažíme se hlídat rezervace a další cenná území. Organizujeme brigády, kterým říkáme Guerilla Foresting nebo Divočení nebo Divoká oplocenka. V blízkosti Macochy obnovujeme přirozené lesy. Pouštíme se do sporů s lesníky, pokud sázejí smrky, dělají holoseče a překáží návratu divokých evropských druhů zvířat do našich lesů. I hospodářské lesy mohou být přírodě blízké - kritizujeme holoseče, monokultury jehličnanů a krmení premnožené lesní zvěře (nejsou to ovce či prasata, potravu si najdou sami).

Máme tyto oblasti zájmu:

  1. Pomoc v Moravském krasu v okolí Macochy
  2. Správní řízení proti špatným lesnickým (někdy i ochranářským) praktikám v okolí Brna
  3. Exkurze a přednášky
  4. Podpora návratu predátorů do Moravského krasu a na Vysočinu
  5. Hodonínnská dubrava a Soutok Moravy a Dyje
  6. Staré kauzy

© Ornamentum